Orezivanje borovnice neophodno je za dugotrajnu stabilnost prinosa

OREZIVANJE ZRELIH ŽBUNOVA BOROVNICE

Preporučuje se godišnje orezivanje za dugotrajnu stabilnost prinosa. Ako se žbun borovnice orezuje povremeno, stvara se nejednaka ravnoteža između veoma starih i mladih grana.
Žbunovi sa najvišim prinosom sadrže oko 15-20% mladih grana (<2.5cm), 15-20% starih grana (>3.5 cm) i 50-70% srednje starih grana. Najproduktivnije grane su u osnovi široke između 2.5-3.5 cm, starosti 4-6 godina, ali neke mlađe grane su potrebne radi obnavljanja kao i nekoliko starijih grana zbog podrške.

KAKO OREZATI BOROVNICU

Tokom svake sezone mirovanja, najveće grane treba ukloniti sve do njihove osnove kako bi što više svetla stiglo do sredine žbuna.
Prilikom donošenja odluke koju granu treba ukloniti, potrebno je uzeti u obzir i razmotriti ukupno stanje žbuna. Najpre treba ukloniti slabe ili obolele grane zajedno sa onim koje se slabo šire ili su mehanički oštećene. Mnogi uzgajivači u najhladnijim regionima čekaju do kasne zime kako bi uklonili grane koje su otećene usled ekstremne hladnoće. Rezovi bi trebalo biti što bliže glavnoj grani, tako da se ne ostave kratki panjevi.

mpantic

About mpantic