Superior d.o.o.

Bulevar oslobođenja 132
11320 Velika Plana, Srbija

Ponedeljak – petak, 8:00 do 16:00

Kontakt:
telefon: +381 26 4 150 150
info@superior-seeds.com

Direktor: Nebojša Đinović
Registarski broj 39308/2005
Agencija za privredni registar u Beogradu
Matični broj: 06634885
PIB: 101178852

VLADETA JANIĆIJEVIĆ

Inž. polj.
Agro-tehnički savetnik
vladeta.janicijevic@superior-seeds.com
Tel: +381 65 30 80 900

MILUTIN JOCIĆ

Inž. polj.
Konsultant za voćarstvo
milutin.jocic@superior-seeds.com
Tel: +381 26 4 150 150