Rad laboratorije

Nenad Nikolić, čovek sa ogromnim iskustvom u radu sa In vitro sadnicama, u našoj laboratoriji je od samog osnivanja. Rad u „Džervinu“ iz Knjaževca, a zatim i u „Lead Line“ u Tomaševcu na malinama i kupinama pretočio se u rad na borovnicama. Prethodno iskustvo i uspesi u kloniranju pomogli su da u Superioru proizvede borovnicu u In vitro uslovima. Ovo je za nas veliki uspeh jer instituti u Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji još uvek, i posle 40 godina istraživanja, nisu uspeli da proizvedu In vitro sadni materijal borovnice.

Rad u laboratoriji ima i izražen naučni aspekt. Pored masovne proizvodnje sadnog materijala, konstantno radimo na pronalaženju što boljeg medija i uslova za mlade biljke. U saradnji sa Poljoprivrdnim fakultetom iz Zemuna, radimo na proizvodnji sadnog materijala otpornog na viruse.

Proces dobijanja kvalitetnog i zdravog sadnog materijala počinje odabirom perspektivnih biljaka na polju. Biljni materijal koji se donese u laboratoriju provede i do nekoliko godina u „čišćenju“ od virusa i bolesti. Tek kada je apsolutno čist uđe u proces multiplikacije nakon čega možemo da očekujemo značajne količine sadnica.

Svaka biljna vrsta, pa čak i sorta, zahteva različit sastav hranljive podloge kao i pristup u gajenju. Zato je ovaj posao veoma zahtevan i dugotrajan. Do sada smo, pored borovnice, osvojili način umnožavanja i trešnje, višnje, aronije, kupine, maline…

Biljke iz laboratorije su veoma nežne, izlaze sa formiranim stablom i korenom, ali iz uslova gde vladaju idealna vlaga i temperature, uz doziranu svetlost usklađenu strogo određenim vremenskim terminima. Nakon toga, biljke provedu određeno vreme u kontejnerima sa specijalnim supstratom u plastenicima sa zasenom, provetravanjem i kompjuterski regulisanim navodnjavanjem. Na ovaj način omogućava im se da se priviknu na spoljne uslove u skladu sa temperaturnim režimom koji vlada na otvorenom prostoru. Po završetku ovog pripremnog perioda sadnice se presađuju u saksije i idu u rasadnik gde čekaju svog konačnog vlasnika.