Oplodnja borovnice podrazumeva određene uslove pod kojima i kako se vrši

OPLODNJA BOROVNICE – Kako povećati prinos

Borovnice su samooplodne, ali u mnogim slučajevima se dodaju i druge sorte kako bi se povećao prinos.

Sorte borovnice Vaccinium corymbosum su uglavnom hibridi i to diploidi, tetraploidi ili čak heksaploidi. Zbog toga u procesu oplodnje dolazi do inbriding depresije i do abortiranja cvetova ili plodova. (Krebs and Hancock, 1988, 1990 i 1991). Ova pojava može da se izbegne sadnjom vise od jedne sorte istog roka cvetanja na plantaži. Broj semena u plodu ima značajan uticaj na veličinu ploda kod sorti severne visokožbunaste borovnice ( White and Clark, 1939; Darrow, 1958; Moore 1972, Krebs and Hancock, 1988). Dok je broj semena značajan za krajnju veličinu ploda, 50% uticaja imaju i sledeći faktori: broj i aktivnost oprašivača, temperatura vazduha, opterećenje biljke i dostupnost vode (Brewer and Dobson, 1969; Eck, 1988). Svakako se praktikuje više načina sadnje za osnivanje plantaže i mi vam u daljim tekstovima dajemo informacije koji su to načini.

Miloš Manojlović

About Miloš Manojlović