Ruđinci

Respect berry

Zasad je podignut na jesen 2015. 2,5 ha i 2016. 0,5 ha. Sadnja je izvršena na bankovima, sorte Duke, Hannah’s Choice i Chanticleer.

Kolari

Porodica Pavlović

Zasad je podignut na proleće 2018. sadnja je izvršena u saksijama od 65 l, sortiment Duke i Hannah’s choice. Povrsina 1 ha.

Ruđinci

Milan Mijatović

Milan živi i radi u Vrnjačkoj Banji. Odlučio je da posadi rane sorte na čelu sa sortom Duke, a kao prateće sorte posađene su Hannah’s Choice i Earlyblue.

Gračac

Ivan Bekčić Petrović

Zasad je podignut na jesen 2017. godine, sadnja je izvršena u jamiće bez bankova, sortiment Duke i Hannah’s choice.

Svileuva

Miša Milovanović

Zasad podignut u jesen 2018. Sadnja izvršena na bankovima, sortiment Duke, Hannah’s Choice i Earlyblue. Površina 2,3 ha.

Stenjevac

Dejan Dimitrijević

Zasad je podignut na jesen 2017. godine, sadnja je izvrsena na bankovima, sortiment Duke i Hannah’s choice. Povrsina 35 a.

Pridvorice

Milenko Marković

Zasad je podignut na jesen 2017. sadnja je izvršena na bankovima, sortiment Hannah’s choice, Earlyblue i Patriot. Povrsina 1,3 ha.

Vrnjačka Banja

Građanin Ivan

Plantaža je podignuta sredinom jeseni 2016. godine. Sadnja je izvršena na bankovima, a sorta borovince je Duke. Površina plantaže je 25 ari.

Aranđelovac

Milan Milinić

Zasad je podignut na jesen 2016., sadnja je izvršena na bankovima, sortiment Duke. Površina 1 ha. Prinos u 1. berbi 2018. je 1 kg po zbunu.

Mionica

Nenad Perić

Plantaža je podignuta 2016. godine u jesenjoj sezoni. Sadnice su posađene u jamiće. Sorta borovnice je Duke. Površina plantaže je 30 ari.

Vodice

Porodica Rajković

Zasad je podignut na jesen 2017. sadnja je izvršena na bankovima, sorte su Duke i Hannah’s choice. Površina 1,1 ha.

Dragan Starčević

Zasad je podignut na jesen 2016. godine, sadnja je izvršena na bankovima, sortiment Duke i Draper. Prinos u berbi 2018. godine je iznosio 800 g po žbunu.

Brzan

Helena Ilić

Zasad je podignut na jesen 2017.
Sadnja je izvršena na bankovima, sortiment Duke i Draper. Povrsina 85 a.