O vlasniku i plantaži borovniceplantaža borovnice

Dragan Starčević je na svom porodičnom imanju u Živkovcima kod Ljiga na jesen 2016. Plantaža borovnice je podignuta na 0,8 ha u saradnji sa firmom Superior doo. Opredelio se za sorte borovnice Duke kao glavnu i Draper kao prateću sortu. Zemljište je lakog mehaničkog sastava. Procenat ukupnog peska je 42,3 %, praha 31,1 % i gline 26,6 % i po teksturnoj klasi pripada ilovačama.

Plantaža je pod blagim nagibom i u dogovoru sa vlasnikom smo se odlučili za izradu bankova. pH vrednost zemljišta u KCl-u je oko 4,5,  a u H2O 5,0 do 5,15 i predstavlja idealno okruženje za razvoj korenovog sistema borovnice. Zbog nešto nižih vrednosti humusa uneta je piljevina od četinara. Na bankovima su formirane brazde celom dužinom, dubine i širine 10-15 cm i napunjene piljevinom. Nakon toga su formirane jame koje su punjene čistim kiselim tresetom. Nakon izvršene sadnje borovnice bankovi su pokriveni mulch-om od drobljene kore i drveta od četinara. Mulch omogućava zaštitu korenovog sistema borovnice i zadržava vlagu zemljišta. Time se smanjuje potrošnja vode za zalivanje.

Obzirom da se plantaža nalazi na nadmorskoj visini od oko 275 m i prvi plodovi borovnice u 2018. godini su ubrani u idealnom kalendarskom periodu između 5. juna i 5. jula. Prinos u prvoj berbi je iznosio 800 g po žbunu 1. klase. Deo ploda je prodat u pakovanjima od 250 g, a ostatak predat otkupljivaču za dalji plasman.

Klimatski uslovi lokaliteta

Živkovci je naselje u opštini Ljig u Kolubarskom okrugu. Naselje se nalazi na oko 270 m nadmorske visine. Klima opštine Ljig je umereno kontinetalna, sa umereno hladnim zimama i svežim letima. Srednja godišnja temperatura iznosi oko 10oC. Prosečna količina padavina iznosi oko 50 mm. Suvih dana, u proseku, u toku jedne godine ima oko 203 i stoga se preporučuje izgradnja sistema za navodnjavanje.