O vlasniku i plantaži borovnice

Ivan Bekčić-Petrović živi i radi u Rusiji, a 2017. je odlučio da u mestu Gračac kod Vrnjačke Banje podigne prvu plantažu borovnica od 3500 biljaka. Godinu dana kasnije je odlučio da proširi voćnjak za još 3500 biljaka. Što se sortimenta tiče posađena je sorta Duke kao glavna i Hannah’s Choice kao prateća sorta. Što će na nadmorskoj visini od oko 270 m svakako odgovarati pravovremenoj berbi u periodu od 5. juna do 5. jula.

Zbog povoljnih vodno-fizičkih osobina zemljišta i nagiba terena u Superioru je odlučeno da se sadnja izvrši u jamiće. Procenat ukupnog peska je 41,8 %, praha 34,3 % i gline 23,9 % što ovo zemljište svrstava u laku ilovaču. pH vrednost zemljišta u KCl-u je 4,20, a u H2O 4,8. Humusa ima 4,05 %. U jamiće je uneta kombinacija sveže piljevine od četinara i kiselog supstrata.

Specifičnost ove plantaže je rezidba nakon sadnje, tačnije skraćivanje svih jednogodišnjih izdanaka na visinu od 10-15 cm od strane stručnog lica. Ovim postupkom se izbegava operacija skidanja cvetova. Biljci se daje mogućnost za formiranje više novih izdanaka, ujednačenost u porastu i što je jako bitno, nema odvaljivanja grana pod uticajem vetra. Prvi rod se očekuje 2019. godine i plan vlasnika je da se udruži sa još nekoliko lokalnih proizvodjača, kako bi sa većom količinom ploda mogli sami da izvoze svoju robu.

Klimatski uslovi lokaliteta

Vrnjačku Banju karakterišu osobenosti umereno-kontinentalne klime. Leta su umereno topla, a zime umereno hladne. Srednja godišnja temperatura je 10,3oC. Prosečna relativna vlažnost vazduha iznosi 73,7%. Najsuvlji je mesec avgust, a najvlažniji decembar. Srednja godišnja količina atmosferskog taloga u Vrnjačkoj Banji iznosi 779,2 mm.

Oblačnost u Vrnjačkoj Banji nije velika. Prosečna oblačnost iznosi 55%. Razlika izmedu najvedrijeg (avgusta) i najoblačnijeg (januara) meseca je znatna i iznosi 35%. Vedrih dana u godini, sa srednjom oblačnošcu ispod 20%, godišnje je oko 80. Planinska uzvišenja oko Vrnjačke Banje zaklanjaju je od jakih vetrova. Vetrovitih dana ima u februaru, martu i aprilu. Veliki broj dana u godini je bez vetrova, oko 170.