Zasad je podignut na proleće 2018. sadnja je izvršena u saksijama od 65 l, sortiment Duke i Hannah’s choice. Povrsina 1 ha.

Uskoro više o plantaži …