Zasad je podignut na jesen 2017. sadnja je izvršena na bankovima, sortiment Hannah’s choice, Earlyblue i Patriot. Povrsina 1,3 ha.

Uskoro više o plantaži …