O Respect berry

Nakon dugogodišnjeg rada u inostranstvu, vlasnici su odlučili da na svom porodičnom imanju podignu plantažu borovnice. Plantaža se nalazi između Gledićkih planina i planine Goč, u mestu Ruđinci nadomak Vrnjačke Banje. Cela porodica je angažovana na plantaži, uz stručnu pomoć firme Superior d.o.o.

Parcela je veličine 3 ha i pod blagim je nagibom. Zemljište pripada tipu ilovača sa niskim sadržajem humusa. Pre pravljenja bankova, odlučili smo se za unos pregorele piljevine od četinara. Piljevina je postavljena duž redova u količini od 50 l po dužnom metru. Na jesen 2015. godine je podignuta plantaža na 2,5 ha, a na jesen 2016. na još 0,5 ha. Kao vodeća sorta odabrana je sorta Duke, a kao prateće Hannah’s choice i Chanticleer.

Kako bi sačuvali banak i održali biljke iznad lokalnog nivoa zemljišta, vlasnici su obložili ivice bankova trakama od agrotekstilne folije. Razliku u visini između banka i folije su popunili piljevinom i mulch-om od četinara. Na taj način su biljkama omogućili idealno okruženje za razvoj. Ceo zasad je pokriven protivgradnom mrežom, omogućavajući dobru mikroklimu oko samih biljaka. Odličnom brigom o biljkama su u 3. vegetaciji na polju, a 2. berbi obrali 13 t plodova extra i 1. klase.