Zasad podignut u jesen 2018. Sadnja izvršena na bankovima, sortiment Duke, Hannah’s Choice i Earlyblue. Površina 2,3 ha.

Uskoro više o plantaži …