Zasad je podignut na jesen 2017. sadnja je izvršena na bankovima, sortiment Duke i Hannah’s choice. Povrsina 1,1 ha.

Uskoro više o plantaži …