Ishrana borovnice ključna je za pravilan razvoj biljke i ploda

ULOGA MIKORIZNIH GLJIVA U ISHRANI BOROVNICE

Erikoidne mikorizne gljive formiraju simbiotička udruženja sa korenom borovnice. Ta simbioza pomaže borovnici da napreduje odnosno da se razvija u zemljištima sa niskom pH vrednošću, niskim sadržajem nitrata, bakra i visokom količinom organske materije (Vega 2009).

Inokulacija gljivom Hymenoscyphus ericae je povećalo biljku, koren i težinu izdanaka, ne utičući pritom na odnos stablo/koren. Takođe, ova inokulacija nije imala nikakvog uticaja na stopu fotosinteze lista, transpiraciju i efikasnost upotrebe vode. (Yang 2002). Ishrana borovnice mikoriznim gljivama povećava količinu hranljivih materija u zemljištu i učinkovitost đubrenja, poboljšava korišćenje vode i štiti biljku borovnice od otrovnih elemenata, kao što je aluminijum, čija se koncentracija povećava kako se pH vrednost smanjuje (Scagel and Yang 2005). Mikorizne gljive, takođe, povećavaju sposobnost tolerancije erikoznih biljaka na veliku koncentraciju bakra i cinka.

mpantic

About mpantic