SADNJA BOROVNICE U SAKSIJE

Tehnologija sadnje borovnice u saksije ili u vreće od agrotekstila je novi trend sadnje. Još uvek je u fazi testiranja u Srbiji zbog klimatskih uslova koje se razlikuju od regije do regije. Ovaj način sadnje omogućava bolju kontrolu nad biljkom, lakšu zaštitu od štetočina i lako premeštanje u slučaju da je to potrebno. Još jedna bitna stvar je da sa ovim načinom sadnje bolje koristi površina jer na 1ha staje od 4000 do 5000 sadnica.

Nedostatak ovakvog gajenja borovnice je da kroz par godina biljka brzo dostiže svoj maksimum i saksija postaje „mala“. Takođe, ovakva plantaža zahteva se poseban sistem za navodnjavanje koji je osetljiviji na „tvrdu“ vodu.

U slučaju da se odlučite za ovakav način sadnje borovnice treba voditi računa o sledećem:
– odabrati plantažu na sunčanom mestu;
– koristiti velike saksije sa drenažnim rupicama, minimum 48 L;
– koristiti specijalne supstrate „ready to use“ za borovnice;
– posaditi biljku i dobro je zaliti;
– pokriti površinu saskije mulčem ( drevenim „keksom“ od četinara);
– održavati vlažnost zemljišta i prilagoditi prihranu;

Prilikom presađivanja potreban je dobar kontakt između korena i zemlje. Izvađenu sadnicu iz saksije i njen koren sa supstratom treba blago rastresti zbog boljeg prijema i boljeg kontakta korena i zemlje. Sadi se plitko, do mesta gde su bile u saksijama.

Mulč se koristi za pokrivanje i nanosi se u debljini od 5 do 7 cm kako bi se sačuvala vlaga i sprečio rast korova. Najbolje je koristiti koru i lomljeno stablo četinara, granulacije od 40 -70 mm.
Vetar može da utiče na prijem mladih sadnica. Dok se ne ukorene, česti vetrovi iz istog pravca ljuljaju sadnice i sprečavaju razvoj korenovog sistema, a takođe može doći i do preloma u predelu korenovog vrata.