SADNJA BOROVNICE U ZEMLJU

Tehnologija sadnje direktno u zemlju se preporučuje ili koristi u slučaju kada je zemlja „obradiva“, nije glinovita ili previše peskovita. Obično su to parcele sa blagim nagibom, gde je pH oko 4,5 idealnih fizičko –hemijskih osobina. U tim slučajevima, zbog ekonomičnosti, sasvim je prihvatljiva sadnja borovnice direktno u zemlju.

Mana ovog načina sadnje je teško suzbijanje korova i otežana borba protiv štetočina.

Sadnja borovnice direktno u zemlju obavlja se uz prethodno dobro obrađenu i pripremljenu zemlju. U ovom sistemu sadnje treba kao i u bankovima formirati rupe koje se pune supstratima za borovnicu. Rastojanje između sadnica odrediti u zavisnosti od sorte i načina buduće berbe, između redova 2,5-3 m, a u redu od 80 cm – 1,5 m.

Prilikom presađivanja potreban je dobar kontakt između korena i zemlje. Izvađenu sadnicu iz saksije i njen koren sa supstratom treba blago rastresti zbog boljeg prijema i boljeg kontakta korena i zemlje. Sadi se plitko, do mesta gde su bile u saksijama.

Mulč se koristi za pokrivanje i nanosi se u debljini od 5 do 7 cm kako bi se sačuvala vlaga i sprečio rast korova. Najbolje je koristiti koru i lomljeno stablo četinara, granulacije od 40 -70 mm.
Vetar može da utiče na prijem mladih sadnica. Dok se ne ukorene, česti vetrovi iz istog pravca ljuljaju sadnice i sprečavaju razvoj korenovog sistema, a takođe može doći i do preloma u predelu korenovog vrata.