Sistem kvaliteta

Superior je 2008. godine uveo standard ISO 9001: 2008 u cilju sticanja međunarodno priznatog sertifikata za upravljanje kvalitetom. Bili smo među prvim firmama koje su ovaj sistem kvaliteta počele da koriste.

Godine 2018. obnovili smo sertifikaciju i dobili najnoviji standard ISO 9001:2015. Sistem upravljanja kvalitetom predstavlja upravljački standard koji definiše pravila poslovanja cele firme u cilju zadovoljenja zahteva kupca. Nama pomaže da poboljšamo kvalitet proizvoda i usluga da postavimo jasne ciljeve, a sve na zadovoljstvo korisnika.

Bitno nam je kako nas percipiraju sadašnji i budući kupci, partneri, saradnici i prijatelji. Kako je ISO 9001 međunarodno priznat, standardom se probijamo na strana tržišta. Obnavljajući svake godine sistem u firmi, shvatili smo da ćemo održivim razvojem kvaliteta ići napred i time se svima vama pokazati u najboljem svetlu.