HANNAH‘s CHOICE BOROVNICA (2005-USDA)

Hannah‘s Choice sazreva približno u isto vreme kao i Duke i obično dostigne 50% zrelosti oko 2 dana ranije od Duka. Njene bobice su srednje do velike krupnoće, od 1,4 do 2,3 g, što je krupnije od većine komercijalnih ranih i srednje ranih sorti. Plod je sa visokim sadržajem šećera, blago-kiselkast i sa specifičnim blagim ukusom koji podseća na breskve. Plodovi se formiraju u grozdovima sa ujednačenim zrenjem. Plod je svetlo plave boje, odlične čvrstoće. Čvrstina njenog ploda je približno 10% veća u odnosu na „Duke“ i mogu se mehanički brati. Prinos je umeren i nešto manji od Duka, od 3,5 do 6 kg po biljci. Biljke su uspravne i žbunaste, ružičastog cveta i listovima sa talasastim krajevima.

 • Botaničko ime: Vaccinium corymbosum, sorta „Hanna‘s Choice“
 • Visina: Do 210 cm
 • Međuredni razmak:250-300 cm
 • Razmak u redu: 90 – 120 cm
 • Svetlost i dužina dana: Izložena suncu bez zasene
 • Plod: Velike i ukusne bobice zadržavaju čvrstinu i svež ukus duže od većine.
 • Forma žbuna: Uspravan
 • Boja cveta: Nežno ružičaste boje.
 • Zemljisni uslovi: Kiselo i rastresito zemljište, pH treba održavati od 4.5 to 5.5
 • Brzina rasta: Brzo
 • Orezivanje: Orezati male i tanke grančice kako bi obezbedili krupnije plodove.
 • Zimsko mirovanje: Minimum 800 – 1000 hladnih sati (temperature od 7 C i niže)
 • Interval berbe:Od 28. maja do 18 juna u Srbiji na 100 m nadmorske visine.
 • Čvrstoća ploda: Tvrda.