Uslovi za gajenje borovnica koji moraju biti ispunjeni kako bi se biljka normalno razvijala.

OTPORNOST NA NISKE TEMPERATURE

Kada borovnice pređu u stanje mirovanja, zahtevaju period niskih temperatura za normalan rast i razvoj.
Visokožbunaste sorte borovnice zahtevaju sledeće periode hladnog vremena (chill hours) koje podrazumevaju temperature +7 i niže: južna visokožbunasta sorta od 150-800 sati, severna visokožbnasta sorta od 800-1200 sati (Norvell and Moore 1982; Darnell and Davies 1990),

SVETLOST

Borovnice brže rastu kada su izložene suncu, ali će tolerisati i malu zasenu (mogu biti manje produktivne u hladu).
Broj iniciranih (podstaknutih) pupoljaka kod visokožbunaste borovnice obično se povećava kada su izložene kraćim danima (kraćoj, tj manjoj dnevnoj svetlosti). (Darnell 1991; Hall and Ludwig 1961; Hall 1963). Puna indukcija pupoljaka zahteva 5 do 6 nedelja izloženosti manjoj dnevnoj svetlosti. Ipak, Banados and Strik (2006) su utvrdili da su neki pupoljci sorti „Duke“ и „Bluecrop“inicirani posle samo 2 nedelje sa po 8 sati fotoperioda.
U nekim godinama, kada leto dugo traje (kao 2018) dešava se pojava da borovnica procveta u septembru –oktobru.
Dovoljna količina svetlosti mora biti prisutna tokom specifičnih perioda da bi se podstaklo cvetanje. Gough (1994) je došao do zaključka da povećana gustina krošnje može smanjiti broj cvetnih pupoljaka.

VODA

Borovnice zahtevaju konstantnu vlagu za maksimalnu produktivnost. Zapravo su prilično tolerantne na sušu, mada će pri nedostatku vode biti manje rodne i biljka će rasti sporije.

Kako bi se biljci pružilo odgovarajuće snabdevanje vodom važno je: a) Da je korenov sistem dovoljno razvijen za snabdevanje biljke; b) Redovno navodnjavanje, kako bi se izbegao stres vodom; c) Da se voda slobodno inflitrira u zemljište bez ispiranja hraniva u dubine ispod zone korena;
Glavno pitanje kod upravljanja navodnjavanjem je da se utvrdi učestalost, količina i tajming navodnjavanja kako bi se optimizovali i efikasnost upotrebe vode i rast i produktivnost useva.
Stres uzrokovan vodom ( poplave i nestašice vode) smanjiće veličinu lista i ubrzati starenje i opadanje lista. Zato je potrebno korustiti Tenziometre za određivanje početka navodnjavanja ali i steći osećaj o potrebama biljke.

Kvalitet vode

Loš kvalitet vode može imati kratkoročne i dugoročne efekte na razvoj borovnice (Ayers and Westcot 1985). Kvlitetna voda je voda sa malo soli: ukupno natrijuma (NA+) <2mM, ukupno bikarbonata (HCO+3)<1.5mM i ukupno hlora (Cl-) <4.0mM (Haby and Pennington 1988).

mpantic

About mpantic