ZAHTEVI (USLOVI) BOROVNICE ZA pH VREDNOST U ZEMLJIŠTU

Raspon vrednosti pH u zemljištu preporučen za visokožbunastu borovnice kreće se između 4.5 i 5.5 odnosno 4.2 do 5.0.

Vrednost pH u zemljištu utiče na dostupnost nutrijenata za biljke (fig. 5.2). Zemljište sa visokim pH je čest problem koji se pojavljuje na novim zasadima borovnice. Кada se borovnica uzgaja na tlu sa visokim pH, njeno lišće postaje žuto sa zelenim venama (slojem) ili su u celini žuta. Ovi listovi su mali i često postanu braon i otpadnu sa biljke pre kraja sezone. Dešava se slab rast i neke biljke umiru. Biljke koje su zakržljale usled visoke pH vrednost tla obično se ne oporave, čak i kada se pH vrednost smanji (Hart 2006).

Šta je N-P-K

Osnovne hranljive materije biljaka su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K). Dostupni su u hemijskim/sintetičkim (neorganskim) đubrivima. Na pakovanju/džaku, navedeni brojevi svake materije ukazuju na procenat neto težine.

  • Azot (N) stimuliše snažan rast lista, stabljike i tamnu zelenu boju.
  • Fosfor (P) stimuliše rast korena i rani rast biljke, uključujući formiranje cvetova i plodova.
  • Kalijum (K) stimuliše razvoj korena i njegovu vitalnost, otpornost na bolesti i poboljšava aromu ploda.

Kako unaprediti zemljište

  • Ako imate glineno zemljište, dodajte šljunak (ne pesak), kompost i treset.
  • Ako imate peskovito zemljište, dodajte humus ili stajnjak, treset ili piljevinu sa dodatnim azotom. Može se dodati i glineno zemljište kako bi se izmešali i napravili obradivo zemljište.

Ako imate mulj od zemlje, dodajte šljunak i kompost, ili dobro istrunuo konjski stajnjak pomešan sa svežom slamom.

Miloš Manojlović

About Miloš Manojlović